Ambulerande praktik för Häst Hund & Katt

TERAPILASER

Här presenteras principer kring ämnesområdet laserterapi, LLLT, medicinsk laser, lågeffektlaser. Dessutom struktureras behandlingsstrategier och behandlingsresultat. Materialet baseras på vetenskapliga grundprinciper, vetenskapliga forskningsrapporter, ffa från Pubmed, WALT, Svenska lasermedicinska sällskapet och Statens beredning för medicinsk utvärdering, samt från kliniska erfarenheter från terapeuter.

Avsikten är att skapa tydlighet & relevans kring terapiområdet och att detta därmed ska underlätta det kliniska handhavandet.

 

LASER

Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation. Koherent: Välordnat. Koherenslängd: Våglängdsavsnitt där ljuset ges unika möjligheter till samverkan. Speckler: Intensivt punktfenomen uppkommet ur tidigare nämnda samverkan. Betydelse för biostimuleringen och effekterna på biologisk vävnad. 

 

904nm: GaAs-laser. Infraröda spektrat, helt osynlig för mänskligt öga. Är superpulsad. Toppeffekt s.k "peak power" på upp till 25W/diod. Stor inträngningspotential i vävnad. Behandling av problem i rörelseapparaten. Myofasciella inflammationer, tendiniter, distorsioner, ödem, blodutgjutelser. Lumbago, whiplash, ryggrelaterade störningar. Medeluteffekter: 60mW singelprobe, 4 x 30mW multiprobe, 4 x 60mW multiprobe och 12 x 60mW multiprobe.

 

808-830nm: GaAlAs-laser. Infraröda spektrat, nära den röda syngränsen. Senbehandling. Hud- och slemhinnebehandling. Muskelbehandling. Ledbehandling. Uteffekter: 250, 450, 650 och 950mW vid kontinuerlig drivning.

 

650nm: GaAllnPh-, "Indium"-laser. Rött ljus. Hud- och slemhinnebehandling, inkl munhåla. Ytlig nervbehandling. Uteffekt 30mW vid kontinuerlig drivning.

 

532nm: KTP-laser. Grönt ljus. Akupunktur, öronlaser, sårbehandling, smärt- och triggerpunkter. Ger en liten koncentrerad punkt-effekt då grönt ljus absorberas av hemoglobinet. Uteffekter: 5 och 20mW vid kontinuerlig drivning. 

 

Uteffekt: Mäts i watt (W) eller milliwatt (mW). Anger den energimängd som avges per sekund. Terapeutiska lasrar har uteffekter anpassade för biostimulering, ej till värmeutveckling.

 

Effekttäthet: Uteffekt per ytenhet. Mäts i W/cm2. Ytenhet är även inkluderat i mått så som "diod" och "behandlingspunkt" då det finns ett samband dem emellan.

 

Behandlingsdos: Är den mängd energi i form av laserljus som tillförs ett terapiområde ("målområde"). Dosen = Behandlingstid (sekunder, s) x Uteffekt (Watt, W) / Ytområdet (cm2). Dosen mäts i joule (J) per cm2, J/cm2.

 

Läs mer:

Laser som läker. Lars Hode, fysiker på Irradia

Lasermedicin - Informationssida från IRRADIA

Laserbehandling vid nacksmärta - SBU

 

FÖRKORTNINGAR

Patient (P), Anamnes (A), Status (S), Målområde (M), Involverade strukturer/vävnader (I), Behandling med läkemedel (B), Laserbehandling (L), Åtgärd (Å), Resultat (R), Referens (Ref), Övrigt (Ö).

 

HÄST

P: Varmblod, okänd härstamning. 12år. 450kg.

A: Ovillighet vid ridning, hoppning. Rörelsestörning höger bak med förkortat steg. Muskelömhet i länd. Duration månader.

S/M: Muskulärt, länd, väl lokaliserat, 30 x 25cm, palpationsömhet/reaktion hög, spänd i muskulaturen.

L: 904nm (60mW/diod): 12-diodsprob. 18J/cm2. Tre behandlingstillfällen. Intervall 7 & 10 dagar.

Ö: Sadelproblematik.

Å: Specificerat markarbete, rehabträning. Sadelbyte: Månader efter avslutad L. 

R: Symptomfrihet efter 1:a L. Symptom i form av rörelsestörning, ovillighet återkom månader post L. Sadelbyte medförde symptomfrihet.

 

HUND

P: Labrador. 11år. 32kg.

A: Rörelsestörning. Stel, ffa morgon. Ovillghet till lek och spring. Tål NSAID dåligt, kräkningar.

S/M: Led- muskelrelaterat. Ömmande gång. Böjprov hela ben fram et bak medför ökad grad av hälta. Bogleder, armbågsleder och höftleder. Nedsatt rörelseomfång. Ömmar lindrigt/måttligt vid provocering extension et flexion. Ökad ledfyllnad "galla" armbågsleder. Bukfet och lindrigt muskelfattig karaktär.

L: 904nm (60mW/diod): 12-diodsprob. 3,6J/cm2 med et lat per bog-, armbågs- och höftled x 2. Intervall: 4 dagar. 808nm (450mW): 4J per led utspritt x 1 vid 2:a L.

Ö: Artrosproblematik.

Å: Motions- och foderrekommendationer.

R: Matte upplevde en betydlig skillnad dagen efter 1:a L. Rörelsemässigt: Hunden kunden efter 2:a L gå i husets spiraltrappa med viss "klumpighet", ej gått i trappan de senaste två åren. Kunde ta sig upp i säng & soffa utan några problem. Mer svansviftning under promenad. "Gladare hund". Vid telefonkontakt 2 månader efter L så var hunden fortsatt betydligt bättre. Matte har påbörjat bantningsprogram och hunden har gått ner 2kg.

 

MÄNNISKA

P: Man. 43år.

A/S: Whiplashliknande skada för ca 20år sedan. Smärtreaktion (1-3 på 10-gradig skala) vid egenprovokation mot sidoändläge. Smärtreaktion kvarstår ca 4-5 dagar. Återkommande ryggproblem uns. Relaterade problem hålls i schack medels fysisk träning, tempurkudde & madrass, samt kontinuerliga besök hos naprapat. Utredd radiologiskt i nacke-, halsregion: Utan anmärkning. Diskbråck L5-S1 (Duration: Ca 1år) Stelopererad hösten -13. Smärtfri. Muskelsvagare/orkeslösare i höger ben. Träning går långsamt framåt. Hämmas ffa höger bens eftersatthet.

M: Nacke. Ländområde, vid operationsområde (Ca 15 x 12cm) och område till höger ut där om och höger nedre gluteusområde ("Piriformisområdet").

L: Ca tre månader post operation. Nacke: 1 x 904nm (60mW/diod): 12-diodsprob. 7,2J/cm2. Ländomr: 3 x 904nm (60mW/diod): 12-diodsprob. 14,4J/cm2. Intervall: 4 och 5 dagar. "Piriformisområdet": 2 x 904nm (60mW): 12-diodsprob. 14,4J/cm2. 808nm (450mW): 16J utspritt ffa över m. piriformis. Intervall: 5 dagar.

Å: Fortsatt träning.

R: Nacke: Omedelbar förbättring då patient befanns i ett framprovocerat smärttillstånd, enligt ovan, som helt försvann post behandling. Patient beskrev: Att i stället för att det skulle klinga av under en period av 4-5 dagar så blev jag direkt helt symptomfri. "Fantastisk känsla". Höger bens eftersatthet: Patient som är en mycket noggrann och metodisk tränare på medelhög amatörnivå beskrev att benet fått en helt ny energi och kraft vid nästa träningstillfälle. Patient bedömde att tillfrisknandet fick en fördubblad fart jämfört med tidigare, "ett mycket positivt trendbrott i träningen".

 

MÄNNISKA

P: Man. 64år.

A/S: Luxerad vä axel flera ggr i yngre år. Förslitningsskador i led/ledkapsel och ligament. Op för stabiltet och motverka urledvridning. Svaghet i vänster arm och smärttillstånd om ligger på vä sida. Får oftast sova på rygg. Smärtskattning vid problem/provokation 5-7. Upplever att vä axelled är betydligt värre än hö, som patient också har smärta ifrån. Duration: 10-tals år.

M/I: Axel sin. Led, ledkapsel och kringliggande vävnad så som ligament och seninfästningar.

L: 904nm (60mW/diod, 12-diodsprob): 5min x 2 och 808nm (450mW): 3min

R: Telefonkontakt 18-timmar efter L. P uppver en markant förbättring. Sovit utan problem, troligen även på vänster sida. Ej ömmande/smärtande under natten. Känner sig betydlig bättre och smidigare nu. "Rörligare".