Ambulerande praktik för Häst Hund & Katt

A - Ö BEGREPP ORDLISTA

 

A

ANIMALISKA BIPRODUKTER

Animaliska biprodukter (ABP) är material från djurriket som inte är livsmedel och som ännu inte bearbetats eller behandlats till att ingå i begreppet framställda produkter.

SJV - Animaliska biprodukter

 

H

HÄSTPASS

Alla hästar inom EU ska ha hästpass.

SJV - Hästpass

SJV - Webbutik Hästpass Broschyr

Länsstyrelsen Stockholm - Hästpass Broschyr

 

N

NÖDSLAKT

Bara akut skadade djur som annars skulle varit friska får nödslaktas för att bli livsmedel. Dessa djur ska avlivas på gården av behörig slaktpersonal snarast möjligt efter att djuret besiktigats levande av en veterinär.

SJV - Slakt för husbehov och nödslakt

 

S

SARCOCYSTOS

Se Faktasidan.

 

SLAKT

Slakt innebär avlivning av djur som är avsedda att användas som livsmedel.

SJV - Slakt vid slakteri

SJV - Avlivning och slakt av hästar

SLV - Kontroller vid slakt