Ambulerande praktik för Häst Hund & Katt

PRESENTATION ERBJUDANDEN NYHETER

JAG

Mitt namn är Jimmy Wiederberg & jag arbetar som privatpraktiserande legitimerad veterinär. Verksamhetsområdet är ffa Linköping med omnejd i Östergötland. Praktiken är ambulerande med gårdsbesök/hembesök. Jag arbetar framför allt med djurslagen: Häst, hund & katt.  

Vaccinationserbjudande 2019 för hund & katt 

300:-/st. Nobivac DHPPi/Pi/Tricat/Rabies.

Vaccinationserbjudande 2019 för häst

500:-/st. Equip FT/F/T/BotVaxB.

Jag arbetar även med TERAPILASER PÅ MÄNNISKA. Detta görs som icke-legitimerad inom hälso- & sjukvården. Läs gärna mer om terapilaser/medicinsk laser/lllt på sidorna "Terapilaser" & "Övrigt".

 

Jimmy Lasermannen på Facebook

 

 

NYHETER FRÅN MYNDIGHETER MM

(Senaste nyheten överst)

 

Ingen salmonellaprovtagning av kött och ägg från tamhöns och kött från kalkoner från Island

Förändringar av intervall för provtagning på malet kött och köttberedningar vid mindre anläggningar

EU-beslut 1/19/KOL Om utvidgning av särskilda garantier beträffande Salmonella spp

Lantmännen får brons i hållbarhet

ASF - FAO: Vietnam bör utlysa nationellt nödläge

Ketogen kost – populär kost eller medicinsk behandling vid svår sjukdom?

Fullkorn och hälsa - Var står vi, vart går vi

Norden kan ta täten för hållbar produktion och konsumtion av mat

Tvätta händerna om du klappat djuren under vårens kosläpp

EU-förordning 2019/533 Flerårigt kontrollprogram för gränsvärden för bekämpningsmedelsrester

Ändring av EU-beslut 2011/163 Uppdatering vad gäller vilka tredjeländer som har godkända restsubstansplaner. Ändrad genom EU-beslut 2019/525

Förteckning över Jordbruksverkets författningar 2019 - Ny lagstiftning

EU:s riktlinjer för livsmedelsdonationer

Kostråd för äldre – nu på remiss

Nya grepp när Livsmedelsverket pratar matsvinn

Ändring av EG-förordning 1235/2008 Om import av ekologiska produkter från tredjeländer Ändrad genom EU-förordning 2019/446

Ändring av EG-förordning 1635/2006 om importvillkor med anledning av Storbritanniens och Nordirlands utträde ur unionen Ändrad genom EU-förordning 2019/370

Nationell strategi avseende parasitbekämpning

Företag har högt förtroende för Livsmedelsverket

Ej genomstekta hamburgare fortsatt osäkert val på restaurang

Ändring av EU-förordning 605/2010 Om införsel av obehandlad mjölk m m till Europeiska unionen Ändrad genom EU-förordning 2019/366

EU-förordning 2019/343 undantag gällande EG-förordning 1924/2006 Om närings- och hälsopåståenden

Risk för krångligare import och export av mat efter brexit

Nya regler för hästhållning

Förbrukningen av griskött ökar

Svenskarna fortsätter att äta mindre importerat kött

Ändring av EG-förordning 1333/2008 om livsmedelstillsatser Ändrad genom EU-förordning 2018/1497

Ändring av EG-förordning 798/2008 Om förteckning över tredjeländer vad gäller import av varor av fjäderfä

Utredning av förenklad hantering av vildsvinskött igång

Nyheter i livsmedelslagen - skärpta straff och sanktionsavgifter införs

LIVSFS 2019:1 2019:2 och 2019:3 Om livsmedel avsedda för särskilda grupper